Daně zaplacené při koupi nemovitosti


První daň – kolkovné. Činí 0,5 % z hodnoty uvedené ve smlouvě a platí se daňovému úřadu do 21 dnů ode dne podpisu smlouvy.

Za druhé – DPH na nákup nemovitosti, která na Severním Kypru činí pouhých 5 %.

Za třetí – kolekce Transformer. Jedná se o poplatek za připojení všech sítí ke stavbě. V každém projektu je výše platby jiná, pohybuje se od 1,5 % do 3 % z hodnoty nemovitosti.

A poslední, ale neméně důležitý – poplatek za převod. Poplatek zaplacený okresnímu pozemkovému výboru za převod vlastnictví na vaše jméno. Výše poplatku je 6 % z nákladů. Pokud je to pro vás první nákup, máte právo využít 50% slevu od státu a zaplatit pouze 3%. Sleva se poskytuje jednorázově.
Procentní poměr se v tomto případě počítá nikoli ze smluvní hodnoty nemovitosti, ale z hodnoty odhadní.

Máte ještě otázky? Napište nám nebo zavolejte telefonicky a my pro vás vybereme tu nejlepší variantu a sdělíme vám všechny podrobnosti.