Zpracování osobních údajů

Odesláním formuláře uděluji v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění souhlas, aby Karel Šmíd a Ivana Podhorská zpracovávali a archivovali mé osobní údaje a souhlasím, že mnou odeslané osobní údaje budou zpracovány za účelem zpětného kontaktování, vytvoření obchodní nabídky a následného kontaktu.

Souhlas uděluji Karlu Šmídovi, IČO: 66813271 se sídlem Nábřežní 177, 285 61 Žleby a Ivaně Podhorské, IČO: 17408491 se sídlem Nábřežní 177, 285 61 Žleby, kteří jsou zapsáni v živnostenském rejstříku.

Tento souhlas je udělen pro všechny údaje uvedené ve formuláři, a to na dobu neurčitou. Udělení souhlasu je dobrovolné a jsem informován, že svůj souhlas mohu kdykoli odvolat, žádat o vysvětlení, doplnění, opravu, a to prostřednictvím následujícího formuláře.

Přečtěte si plné znění nařízení (EU) 2016/679 (GDPR).

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Jméno a příjmení Víš e-mail Váš telefon Zpráva Souhlasím se zásadami ochrany osobních údajů Odeslat